Haaverstads sinnssjukekoloni på Nordhagen

av Ådne Fardal Klev

Historia om Lovisenlund psykiatriske sjukeheim i Øvrebø