Heieliv i Hekkfjeddet

av Torfinn Normann Hageland

Boka tek føre seg alle stølar (øydgardar) og alle drifteleger i heiane innafor Knaben, Eikjen, Eikjerapen og Ljosland.

Særleg handlar boka om krøterdriftene.

Forfattaren fekk interesse for emnet fordi godfar hans var den siste av dei gamle som legegjette krøterdrifter.

Boka inneheld mange bilete og kart.