Herad - Byga mellom fjorder og fjell

av Kåre Rudjord og Arnfinn Høyland

Bygdeboka for Herad ble i sin tid trykt i et beskjedent opplag, og ble etter hvert vanskelig å oppdrive. Når den nå kommer i nytt opplag, i regi av Herad historielag, er det etter mange henvendelser over flere år. Boka er skrevet både for vår tids lesere og for kommende generasjoner. Den gir oversikt over bygdas historie og detaljert informasjon om alle gårder og oppsittere fram mot vår tid. Også mange utenbygds har tilknytning til Herad. Slektene flyter utover bygdegrensene. 

- Kåre Rudjord, 2. opplag 2013 ved Herad Historielag 

Fra Sommerdalen Antikvariat