Ifrå daler til vipps -et lite stykke Lista 2

av John B. Jacobsen

VANDRING I VESTBYGDA.

Visste du at her ein gong var fire, fem bakarar i sving? Sykkelen fekk du fiksa fleire stader rundtomkring. Gode klede og prima varer kom sendt frå aust og vest. Ein kunne få alt til både kvardagen og til fest.

Med denne si andre bok har John B. Jacobsen på nye vist sin kjærleik til barndommens bygd:

-steg for steg tar forfattaren oss med rundt til butikker og næringsaktiviteter i Vestbygda på Lista.

-dør for dør opnar han opp, vi får glimt av kva som finnast og kva som fanst.

-år for år har John lytta, søkt til dei som vil fortelle.

-bilde for bilde har han lånt, avfotografert og levert tilbake.

-time for time har han samla og sortert om enkeltmenneska som alle speler hovudrolla i denne fortellinga.

-stopp for stopp blir vi kjende med heimstaden i tid og rom,