Jakten etter jødene på Agder - fortellinger om det sørlandske holocaust

av Thomas V.H. Hagen, Gro Kvanvig, Roger Tronstad

Kan vi snakke om et holocaust på Agder? I denne boken avdekker forfatterne jødenes ukjente historie i Agder-fylkene før og under 2. verdenskrig. Også lengst sør i Norge bodde det jøder som ble forfulgt og arrestert i årene 1940-1945. I Kristiansand fantes det i 1940 to forretninger med jødiskeinnehavere. Den ene ble stengt i 1942, den andre ble "fornorsket" og fortsatte sin virksomhet. Her fins historier om jøder som flyktet og om nordmenn som hjalp dem. Men boken viser også at enkelte sørlendinger gjerne hjalp til i nazistenes forsøk på total tilintetgjørelse av de norske jødene.

For første gang presenteres her en fullstendig oversikt over hvor mange jøder som oppholdt seg på Agder i løpet av krigsårene. Samlet sett gir disse fortellingene et viktig bidrag til å forstå jøders livsbetingelser i Norge i det 20. århundre. Dessuten understrekes betydningen av å se hvert enkelt historisk individ som unikt. Alle personene som nevnes i denne boken har stått overfor vanskelige valg, og det er disse valgene denne boken dypest sett handler om.

Boken er rikt illustrert. Flere av illustrasjonene er ikke tidligere publisert.

Thomas V.H. Hagen (f. 1974) er lektor med hovedfag i historie. Gro Kvanvig (f. 1972) er litteraturviter og prosjektleder ved Stiftelsen Arkivet. Historiker og forfatter Roger Tronstad (f. 1955) er førstearkivar ved Statsarkivet i Kristiansand.