Kvås Gard og folk

av Oddleif Lian

Kvås-boka er det fjerde bindet i serien med gards- og slektshistorie for Lyngdal kommune. Boka beskriver garder og folk i bygda i historisk perspektiv. Tidsrammen spenner hovedsaklig over de siste 3-400 år, men også stoff om adskillig eldre fortidsminner og oldsaksfunn er tatt med. Kvås-boka er rikt illustrert, med ialt 251 fotografier fra eldre og nyere tid, 57 kart, og en rekke tegninger av gamle segl- og bumerker. Et omfattende geografisk register gi nyttige henvisninger til andre steder innenlands og utenlands med forbindelseslinjer til eller fra Kvås-bygda. 

Boka skulle egne seg godt for alle som vil finne sine slektsrøtter i Kvås, men burde også interessere andre med sans for lokalhistorie.