Kvinesdal kirke 150 år. 1837-1987

av Kvinesdal Menighetsråd

Antikvarisk bok fra Sommerdalen antikvariat. I meget god stand.