Levde liv - Vigmostadfolk gjennom 200 år

av Sigrid Tufteland

"Levde liv - Vigmostadfolk gjennom 100 år" forteller historier om mennesker som har formet sørlandsbygda Vigmostad i Audnedal, om jordbruk og industrialisering, om hvordan et sterkt menighetsliv preget samfunnsutviklingen, om tiden med omgangsskole til folkeskole og senere år etablering av privatskole - hele grunnlaget som bygda Vigmostad bygger på den dag i dag.

Sigrid Tufteland har vært bosatt på Tjomsland i 30 år. Til daglig jobber hun som kjemiingeniør og har gjennom flere år hatt stor interesse for lokalhistorie. Tidligere har hun skrevet artikler til lokalhistorisk tidsskrift. Med denne boka gjør hun et solid dykk ned i Vigmostads spennende historie.