Lyngdal i bilder i det 20. århundre - Bind 2

av Lyngdal Historielag