Mandal 1940-1945. Omtale av tyske festningsanlegg rundt Mandal bykjerne

av Gunnar Skagen

Antikvarisk bok fra Sommerdalen antikvariat.