Mandal sykehus 1877-2002. 125 år på Lille Simons bakke.

av Ådne Fardal Klev

Boken gir leserne en historisk gjennomgang av sykehusets drift og funksjon i det offentlige helsevesen i disse 125 år. Den gir også et utfyllende bilde av livet på sykehuset - både i forhold til ansatte og pasientene.