NAMN I LYNGDAL. DEL 3: LYNGDAL

av Signe Kvaavik

Nyopptrykk 2022 av Sommerdalen Forlag med økonomisk støtte av Lyngdal Historielag, Lyngdal kommune og Sparebanken Sør.