Politisoldatens frigjøringsdrama

av Helge Alvin Rosfjord

Med Torgeir Foss fra Blücher til blodslit i Finnmark.