Sæden som bar hundre fold 1840-1940. Gustava Kielland og hennes livsverk.

av T.B Ekeland, Johan B. Rian mfl.

Antikvarisk bok fra Sommerdalen antikvariat. I meget god stand.