Skipsforlis på kysten. Del 1

av Tor Rognmo

Frilansjournalisten og kysthistorikeren Tor Rognmo har samlet alle forlisberetningene fra Lister len fra et viktig sjøfartshistorisk århundre, nemlig 1700-tallet.