Svømmende dyr i det sørlandske hav

av Karsten Alnæs

Forfatterens ord: "I denne boken forteller jeg om livet i sjøen langs Sørlandskysten, eller rettere sagt langs kyststripen fra Åna-Sira til Halden.

Beretningen tar utgangspunkt i mine femti år som feriegjest ved Stølefjorden mellom Kragerø og Risør, og er farget av min bakgrunn og erfaring med vestnorsk kystkultur.

Petter Dass inspirerte meg til tittelen Svømmende dyr i det sørlandske hav."