Vest-Agder Fylke 1837-1937. Til 100-års jubileet for formannskapslovene.

av Karl Fjermeros mfl.

Antikvarisk bok fra Sommerdalen antikvariat. I god stand.