Opplev forollhogna

av Karl H. Brox

Folk rundt Forollhognaområdet har forvaltet fjellet sitt godt. De har utnyttet fjellressursene uten å forbruke de, gjennom utstrakt seter- og beitebruk, jakt og fiske. Setebruket er fortsatt levende og en livskraftig villreinbestand har utmerkede beiter her. Forollhognas villrein er velkjent landet over og jegere frå fjern og nær søker hit for å oppleve jakt på fjellets pionerer.

Gjennom denne boka kan du oppleve det store mangfoldet Forollhogna har å by på. Fra dens tidlige historie, det rike naturgrunnlaget med tilhørende flora og fauna, og hvordan menneskene har brukt fjellet gjennom tidene.