Otta gjennom 100 år.

av Sel historielag

Gamle historier og fotografi sende inn til Sel historielag frå innbyggjarane på Otta i samband med 100 årsjubileet for Otta i 1996.
Boka gir eit innblikk i alle livets sider på Otta dei siste 100 år.