De valgte å kjempe

av Dag O. Bruknapp og Thomas Nilsen

Da mørklagte fremmede 
krigsskip nærmet seg kysten av Norge natt til 9. april 1940, var hundrevis 
av vestfoldinger innkalt til å bemanne kystfortene i Ytre Oslofjord eller 
som mannskap om bord i marinefartøy. Før midnatt hadde de første vært i 
kamp. I Narvik havn klargjorde mannskapet, blant disse Aksel Sparre Moen, 
kanonene på de to gamle panserskipene Norge og Eidsvold, i det en flåte med 
moderne tyske jagere stevnet inn Ofotfjorden. 
Etter kort tid hadde tyskerne sikret seg kontroll over kystbefestninger og 
mange av marinens skip, men ikke uten motstand og tap av menneskeliv. 
Konge og regjering bestemte seg for å fortsette forsvarskampen, og flere unge 
gutter fra byene og bygdene i Vestfold tok seg fram til avdelinger i innlandet. 
De ville forsvare fedrelandet, og kom til å delta i kamphandlinger på steder 
som Elverum, Roverud, Lundehøgda, Bagn, Gausdal, Tretten og Kvam, noen 
av stedene omtalt i boken De valgte å kjempe - Vestfoldinger under felttoget 
1940. Boken forteller om omstendigheten rundt de mange fra Vestfold som 
falt, og om noen som overlevde felttoget. 
Boken inneholder i tillegg til omtalene av de 91 falne fra Vestfold under 
felttoget også komplette lister over alle falne fra fylket i perioden 1939-1945. 
Boken er rikt illustrert med bilder og kart.