Kaldnes - et skisverft

av Erik Jacobsen

I nesten 100 år var Kaldnes mek. Verksted Tønsberg-distriktets største og viktigste arbeisplass.
Dette er historie - fortalt ved hjelp av 45 tidligere Kaldnes-ansatte og hele 1000 bilder.