100 ÅR MED ENDRING OG ENGASJEMENT

av P.J.Rødsand

Dette er historien om bedriften P.J.Rødsand som i 100 år
har spilt en rolle i Svolværs utvikling, og alltid klart å
tilpasse seg de nye tider.

Jubileumsbok P.J.Rødsand