Årbok for Vågan 2016 Skolp

av Håkon Brun

Den 41. utgaven av Årbok fra Vågan. Som tidligere bøker har denne variert innhold, både i tema og tid, og har i tillegg til nyskrevne artikler hentet frem "gammelt spennende stoff.