Det skjulte Nord-Norge

av Roald Larsen

Boka inneholder gamle og nyere sagn fra Nord-Norge.
Boka rommer både fortellinger om merkelige hendelser s
om har gått på folkemunne i lengre tid og nyere personlige
beretninger om underlige opplevelser.