Det uforklarlige Nord-Norge

av Roald Larsen

Denne boken inneholder sagn fra Nord-Norge.
Her er blant annet personlige beretninger om
underlige opplevelser og fortellinger om både
merkelige og skremmende hendelser. Boken
formidler levende sagntradisjon og er ment for
både et allment publikum og til bruk i skolen.