Det ville Lofoten - Wild and wonderful Lofoten

av Robert Walker

Robert Walker, opprinnelig fra Leeds, England, nå bosatt på Sørvågen i Lofoten har nå kommet med sin siste bok "det ville Lofoten". Boken viser mangfoldet og villskapen i det fascinerende øyriket Lofoten, de krefter som skapte øyene, samt masse lærerikt om floraen og fugle- dyrelivet.

Norsk og engelsk i samme bok.