Folket på Vinje 2

av Johannes Rørtveit

Dette er historien om samfunnsutviklingen og ikke minst
om utviklingen av skolen i siste halvdel av 1800-tallet.
Sentralt står driften av skoleinternatet i Finnvågan og
lærer Gundersens engasjement i barna og bygda.
Driften av internatet førte til nye aktiviteter og nye
sosiale bevegelser, og kretsen rundt aktive personer
som Dorius førte til et rikere liv i heimene. Det som
opptok de fleste, var likevel den manglende sikkerheten
for fiskerne som driftet på havet utenfor Vesterålen.
Dette er andre boka om Folket på Vinje.