Folket på Vinje 3

av Johannes Rørtveit

Boken forteller om Kristine Amalie Maas, som levde
fra 1859 til 1941. Gjennom henne forsøker forfatteren
å gi et bilde av kystbefolkningen og livet på yttersiden
av Vesterålen. Dette er den tredje boken om folket på Vinje.