Jomfruhalet

av Emil Endresen
Nettopp hjemkommen fra Barentshavet som 
styrmann på tråler, opplever Jon sitt livs dilemma. 
Han får tilbud fra banken om å kjøpe tråler. 
Som far til to små, og jula som nærmer seg, 
bli valget vanskelig....