Kabelvåg 2 - Kabelvågboka 2015

av Håkon Brun

Flere glimt fra stedets historie fram til slutten av 1900- tallet. Dette er oppfølgeren til boka "Kabelvåg" som kom i 2011, med Kabelvågs historie fra eldre steinalder (fra ca 9000 år siden), frem til slutten av 1900-tallet. Denne boka tar for seg hus, hvem som har bodd i dem, personer, hendelser og enkelte yrkesgrupper, frem til ca 1980.