Menneskeskjebner på yttersia

av Johannes Rørtveit

Stoffet til denne boka ble til under arbeidet med
bøkene om «Folket på Vinje». Rørtveit skriver i
forordet at han fant mange sterke opplysninger
og detaljer i dybdesøket av bygdebøkerne, om
hvordan folk i Vestbygda levde. - Slekt, familie
og naboskap vevde mange menneskeskjebner
inn i hverandre på en måte som gjorde sterkt
inntrykk på meg, skriver han. Det å fortelle og
ormidle måten folkene på den tiden levde og
overlevde på, blei for meg viktig å dokumentere
for ettertida.

Johannes Rørtveit er etter sin femte bokutgivelse
blitt svært selvsikker og stabil i sitt språkvalg.
Språket har en form som passer innholdet i boka,
og han mestrer en fin flyt ut gjennom boka, og
de fengende historiene.

Hjalmar Martinussen