Ode til et liv

av Jens Holst
Når jeg kalte denne boken Ode til et liv, så er det
uttrykk for min glede og takknemlighet over livet
jeg har fått - for alle gaver som er gitt meg - ikke 
minst glede og skjønnhet