På livet løs - Fiskerilægen i Lofoten

av Mauritz Sundt Mortensen

Christian Eger  1837 - 1901
Da forfatteren ble pensjonist i 2003, etter 50 år i
aktivt arbeidsliv, var en hundre ords nekrolog fra
lægetidsskriftet alt han hadde av informasjon om
sin oldefar. Ti år senere foreligger denne boken.