Raushetens Grenseland

av Kristin Molvik Botnmark
Når Selma får en hjerneskade, møter foreldrene 
hennes et annet samfunn enn det de kjente før.
Et samfunn som tar forbehold når det gjelder raushet,
åpenhet, inkludering og mangfold. 
Men vil vi virkelig at "alle skal med"?