Skulpturlandskap Nordland

En praktbok om prosjektet skulpturlandskap Nordland. 
Boken inneholder tekster fra kunstskribenter, forfattere, 
kunstnerne selv og fra menigmann som har lært seg å verdsette
 de egenartede skulpturene