Slaget om Lofoten - olje eller verdensarv?

av Allan Sande

Slaget om Lofoten gir en analyse av den pågående
arealkonflikten til havs. Striden står mellom ulike
næringsinteresser og hvem som skal få tilgang på
oljeblokker og fangstfelt på "yttersiden" av Lofoten
og Vesterålen. I over tusen år har norske kystfiskere
brukt disse havområdene som fangstfelt for skrei.
Tørrfisk fra Lofotenvar i flere hundre år Norges viktigste
eksportartikkel og inntektskilde. Det nye slaget om
Lofoten står mellom tradisjonsrik fiskerinæring og
den nye eksportnæringen olje og gass. Allan Sande
diskuterer hvordan ulike forskningsmiljøer,
næringsinteresser, folkebevegelser og politiske partiertar
del i og påvirker denne konflikten. Sentralt i boka står
også søknaden om Lofoten som verdensarvområde.
Søknaden ligger på bordet hos regjeringen og er
nok en gang utsatt på grunn av den politiske striden
om oljeboring i Barentshavet. Boka gir et nytt
kunnskapsgrunnlag for å forstå hvordan stortingsvalget
i 2013 og dannelse av ny regjeringkan bli avgjørende
for det endelige slaget om Lofoten.