Svolværkalenderen 2017

av Vågan historielag

Svolværkalenderen 2017 med nye og gamle bilder fra Svolvær- området.