Vesteraalske - Vesteraalens Dampskibsselskab 1881-1988

av Per Rydheim

Vesteraalens Dampskibsselskab ble etablert på Stokmarknes den 10.november 1881 ved hjelp av distriktets handelsmenn. I spissen for etableringen var Richard With, som senere skulle bli omtalt som hurtigrutens far. Selskapet ekspanderte sakte men sikkert, ved hjelp av innovativ drift, og ble en etterhvert et av nord-norges største selskaper. VDS omfattet alt fra små lokalruteskip, hurtigruter, godsskip i utenriksfart og til og med et cruiseskip! Til slutt ble VDS oppkjøpt og innfusjonert i Ofotens Dampskibsselskab, dette skjedde i 1987. Men visjonen og hurtigruten lever i dag videre i det nye selskapet Hurtigruten ASA med hovedkontor i Tromsø. Måtte den bestå - som et verdig minne fra det selskap som startet det hele, Vesteraalens Dampskibsselskab. Denne boken presenterer selskapet, med et særlig fokus på selskapets ruter og historien til samtlige skip som selskapet har eid. I egne kapitler blir også de av selskapets skip som i dag eksisterer som veteranskip presentert på behørig vis.