Loggbok fra et langt liv

av Skeie Kjell

Kjell Skeie var rektor ved Sauda gymnas/Sauda Vidaregåande skole fra 1965 til 1989.