Sauda Fabrikkarbeiderforening 75-årsberetning

av Ernst Berge Drange

"Mænd som ved hvad solidaritet er". Solidaritet, samhold og fellesskap ligg ibotnen av det som denne boka handlar om, i ulike fasar av Sauda Fabrikkarbeiderforening sitt liv.

Sauda Fabrikkarbeiderforening, avd.31 av Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund, vart stifta den 6.januar 1924. Det var berre to veker etter at forbundet hadde hatt sitt konstituerande landsmøte. Illustrert.