Soga om Fløgstad skule 1876-1996

av Torgeir Vetti

Frå husmannsplass til monumentalt skulebygg.

Bygginga av ny Fløgstad skule vart eit heitt stridsspørsmål i den lokale kommunepolitikken, og det vart utkjempa mange heftige duellar både i formannskapet, herads-og skuletyret før spaden vart sett i jorda på Lofthus og reisinga av den nye skulen kunne ta til seinvinteren 1926.

Illustrert.