Totland Libris

Nordfjordeid

Totland Libris vart etablert som Totlands Bok-og Papirhandel i Unionsoppløysingsåret 1905, og kan dermed sjå attende på meir en 100 år med bøker i Sentrum av Nordfjordeid. Bokhandelen har i alle år holdt til i same lokala med utviding i nybygg i 1976. Grunnleggaren var Gabriel Totland, men det var kona Anna som stod for drifta. I 1929 overtok Erling Totland og dreiv fram til sin død i 1954. Da var det nettopp fullført ei kraftig modernisering av bokhandelen. Gunnar Totland tok til i bokhandelen i 1958, og som dagleg leiar frå 1963. I dag er det 4. generasjon ved Erling Bjørn Totland, som har ansvaret for drifta. Bedrifta sysselset i dag 6 personar, og har vært medlem i Libris-kjeda sidan denne vart starta i 1972. Totlands Bokhandel er ifrå 2012 òg med i KONTORSPAR kjeda.

Totland Libris er i dag en fullassortert bokhandel, med godt utval i kontor- og datarekvisita, skulemateriell og tradisjonelle papirvarer som kort, spill/puslespill, dvd, ransler/vesker, hobbyvarer m.m.

Velkommen til oss!

 

 

 

 

Lokallitteratur hos Totland Libris