Årbok for Nordfjord 2016

av Nordfjord Sogelag m/fl.

Årlig utgåve av Årbok for Nordfjord