Årbok for Nordfjord 2017

av Nordfjord Sogelag - Sogn og Fjordane Ungdomslag