Årbok for Nordfjord 2018

av Nordfjord Sogelag - Fjordane Ungdomslag