Berre kom heim!

av Wedvik, Irene

"Berre kom heim" er ei personleg bok, ei historie om det å misse nokon og det å finne tilbake til røtene sine. Eid historie tilbake i tid, gjennom forteljing, dikt, foto og kunstuttrykk. Eit hav av minne. Det er mange vi har mista i løpet av denne tida. Vi blir stadig minte på kor forgjengeleg dette livet er. "Lær oss å telje våre dagar, så vi kan få visdom i hjertet" (Bibelen).