Verdalsboka. Heimer og folk Leksdalen 1800-1940

av Johnsen, Jørgen