Verdalsboka. Heimer og folk Stiklestad 1800-1940

av Moholt, Ottar