Behandling av personopplysninger i Libris-kjeden

Bokhandlene i Libris-kjeden er selvstendige foretak som hver håndterer personopplysninger for sine kunder. Norli Libris AS har ansvar for å utføre støttefunksjoner for kjeden innenfor blant annet IT, kundeservice og markedsføring. Libris-bokhandlene og Norli Libris AS er opptatt av å beskytte informasjonssikkerheten til våre kunder. Vi selger eller videreformidler ikke personopplysninger til tredjepart, og bytter ikke personopplysninger med andre.

Hvis du har spørsmål om behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte oss på kundeservice kontakt@libris.no 

Når du er medlem i Bokliv, eller handler på et av våre nettsteder, eller ber våre bokhandler bestille inn varer til deg, eller betaler med kort i våre bokhandler, er det nødvendig for oss å behandle personopplysninger om deg. Vår behandling av personopplysninger skjer i samsvar med personopplysningsloven, bokføringsloven og annet relevant regelverk. I denne personvernerklæringen finner du informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor disse samles inn, hva de brukes til og hvilke rettigheter du har som registrert hos oss.

Hvorfor og hva slags personopplysninger samler vi inn

Medlem i Bokliv:
Navn, e-post, mobilnummer, butikktilhørighet, fylke, klikk og åpningshistorikk nyhetsbrev. Behandling skjer på grunnlag av ditt samtykke.

Henvendelser til kundeservice:
Vi samler inn e-post, mobil, navn, info som er relevant for henvendelsen: e-bokkjøp/devicetype, ordredata. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å hjelpe kunden med spørsmålene.

Bestilling av varer:
via Libris.no, vår mammut-butikk på nett, digital kundeavis og skoleweb:
Vi samler inn navn, adresse, e-post, mobil, fraktvalg, varer kjøpt, betalingsvalg, tidspunkt for handel/utsendelse, passord, referanse og eventuelle særvilkår på skoleweb. Behandlingen skjer på grunnlag av kjøpsavtalen med deg.

Kundebestilling i butikk:
Vi samler inn navn, e-post, mobil, varer kjøpt og tidspunkt for bestilling. Eventuelt levering/betalingsinfo. Vi har vurdert det slik at dette er nødvendig for å tilgjengeliggjøre varer for kundene.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg, og du har rett til å få utlevert opplysningene (dataportabilitet). Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter sender du e-post til kundeservice kontakt@libris.no 

Du kan til enhver tid trekke tilbake dine samtykker for behandling av personopplysninger hos oss.

Mottar du nyhetsbrev fra Bokliv, melder du deg enklest av ved å følge linken nederst i hvert brev.

Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre andre.

Vi bruker ulike systemer for å registrere ordre eller sende ut meldinger eller nyhetsbrev.

Vi har inngått avtaler med databehandlerne for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

  • Client – for lagring av salgsdata/regnskapsdata i Norli Libris AS sitt ERP-system.
  • Apsis - for utsendelse av nyhetsbrev
  • Sveve - for utsendelse av SMS
  • Zendesk - for administrasjon av henvendelser til kundesenter.

Behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.
Når du melder seg ut av Bokliv, sletter vi persondataene som vi har lagret.

Din rett til å klage

Du har ingen plikt til å gi Libris dine personopplysninger, men om du ønsker å utføre noen av handlingene beskrevet innledningsvis, er behandling av dine personopplysninger en nødvendig forutsetning.

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, te kontakt med oss på kontakt@libris.no. Du kan også klage til Datatilsynet. Kontaktinfo finner du på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no