Båtan og havet - fartøy og fiskere fra Troms

av Ronny Trælvik

Fiskebåter og fiskere i Troms fylke fra gammelt av og til i dag. Tekst og bilder.  Heltedåder, forlis, skipsdåp, med mer.  Og mest av alt om selve båtene, fra små juksasjarker til store trålere.  Trebåter, plastbåter, linebåter, garnbåter, noen frakteskuter og ishavsskuter.

Innbundet, illustrert med fotos i s/hv og farger, 0,670 kg